Lublin, Pologne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglaisétudes en ligne
Direction d'entrepriseétudes en anglais
Human Assets Managementétudes en anglais
Real Estate Valuationétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglaisétudes en ligne
Sécurité internationaleétudes en anglais
Cross-Border Cooperation and International Businessétudes en anglais
International tourismétudes en anglais
Sociologieétudes en anglaisétudes en ligne
Marketing, Advertising and New Mediaétudes en anglais
Personal and Professional Counselingétudes en anglais
Politics and social researchétudes en anglais
Finance i Accountingétudes en anglaisétudes en ligne
Accounting and Corporate Financeétudes en anglais
Finance and Bankingétudes en anglais
Public Procurementétudes en anglais
Journalism and social communicationétudes en anglaisétudes en ligne
Modern Tools of Audiovisual Communicationétudes en anglais
Psychology of Massmediaétudes en anglais
Public Relations and Media Marketingétudes en anglais
Administrationétudes en polonaisétudes en ligne
Administration publiqueétudes en polonaisétudes en ligne
E-administracjaétudes en polonaisétudes en ligne
Financeétudes en polonaisétudes en ligne
Finanse i bankowośćétudes en polonaisétudes en ligne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonaisétudes en ligne
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Wycena nieruchomościétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie firmąétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie kapitałem ludzkimétudes en polonaisétudes en ligne
Linguistique appliquéeétudes en polonais
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiegoétudes en polonais
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiegoétudes en polonais
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiegoétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonaisétudes en ligne
Sécurité internationaleétudes en polonaisétudes en ligne
Biznes międzynarodowy i współpraca transgranicznaétudes en polonaisétudes en ligne
Sociologieétudes en polonaisétudes en ligne
Criminologieétudes en polonaisétudes en ligne
Doradztwo zawodowe i personalneétudes en polonaisétudes en ligne
Marketing, reklama i nowe mediaétudes en polonaisétudes en ligne
Polityka i badania społeczneétudes en polonaisétudes en ligne
Travail socialétudes en polonais
Asystent rodzinyétudes en polonais
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznychétudes en polonais
System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnejétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonaisétudes en ligne
Psychologia w massmediachétudes en polonaisétudes en ligne
Public relations i marketing medialnyétudes en polonaisétudes en ligne
Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnejétudes en polonaisétudes en ligne

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Architectureétudes en anglaisétudes en ligne
Computer Scienceétudes en anglaisétudes en ligne
Computer Networksétudes en anglais
Cybersecurity and Investigative ITétudes en anglais
Databases, Warehouses and Data Analysisétudes en anglais
Design and Operation of IT Systemsétudes en anglais
Graphic and Computer Games Designétudes en anglais
Internet Systemsétudes en anglais
IT Managementétudes en anglais
Mobile Systemsétudes en anglais
Interior Designétudes en anglais
Transportétudes en anglaisétudes en ligne
Sécurité des transportsétudes en anglais
Air Traffic Managementétudes en anglais
Road Traffic Safety with Technical Expertise Elementsétudes en anglais
Transport – Freight Forwarding – Logisticsétudes en anglais
Architectureétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonaisétudes en ligne
Analityka i projektowanie systemów ITétudes en polonaisétudes en ligne
Bazy, hurtownie i analiza danychétudes en polonaisétudes en ligne
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledczaétudes en polonaisétudes en ligne
Grafika komputerowa i projektowanie gierétudes en polonaisétudes en ligne
Informatyka zarządczaétudes en polonaisétudes en ligne
Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznychétudes en polonaisétudes en ligne
Sieci komputeroweétudes en polonaisétudes en ligne
Systemy internetoweétudes en polonaisétudes en ligne
Systemy mobilneétudes en polonaisétudes en ligne
Services de transportétudes en polonaisétudes en ligne
Bezpieczeństwo ruchu drogowego z elementami rzeczoznawstwa technicznegoétudes en polonaisétudes en ligne
Eksploatacja dronówétudes en polonaisétudes en ligne
Systemy bezzałogowe w transporcieétudes en polonaisétudes en ligne
Transport – spedycja – logistykaétudes en polonaisétudes en ligne
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Rewitalizacjaétudes en polonais
Wycena nieruchomościétudes en polonais
Projektowanie wnętrzétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Sociologieétudes en anglaisétudes en ligne
Migration Phenomena Analystétudes en anglais
Social Informaticsétudes en anglais
Social Innovations and Interventionsétudes en anglais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
E-biznes i nowoczesne formy marketinguétudes en polonaisétudes en ligne
Inwestycje na rynku finansowymétudes en polonaisétudes en ligne
Informatiqueétudes en polonaisétudes en ligne
Neuromodelowanieétudes en polonaisétudes en ligne
Systemy i sieci telekomunikacyjne oraz układy elektroniczneétudes en polonaisétudes en ligne
Sztuczne sieci neuronowe oraz przetwarzanie obrazów medycznychétudes en polonaisétudes en ligne
Telemedycyna z elementami symulacji medycznejétudes en polonaisétudes en ligne
Sociologieétudes en polonaisétudes en ligne
Analityka zjawisk migracyjnychétudes en polonaisétudes en ligne
Informatyka społecznaétudes en polonaisétudes en ligne
Innowacje i interwencje społeczneétudes en polonaisétudes en ligne

Autres programmesplus »
Diététique études en polonais
Droit social études en polonais
Fiscalité études en polonais
Administrowanie sieciami komputerowymi études en polonais
Akademia menedżera sprzedaży études en polonais
Certyfikowany Kierownik Projektu études en polonais
CyberDetektyw études en polonais
Informatyka śledcza études en polonais
Inspektor danych osobowych études en polonais
Kadry i płace w prawie i praktyce études en polonais
Kształcenie zdalne w edukacji études en polonais
Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym études en polonais
Menedżer administracji publicznej études en polonais
Prawo cyfrowe études en polonais
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych études en polonais
Profesjonalny coaching études en polonais
Projektowanie wnętrz études en polonais
Rachunkowość budżetowa études en polonais
Rachunkowość i finanse études en polonais
System baz danych études en polonais
Transport – spedycja – logistyka études en polonais
Trener biznesu études en polonais
Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami études en polonais
Wycena nieruchomości études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarzadzanie zasobami ludzkimi études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, wersja online études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie i marketing études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie ochroną zdrowia études en polonais
Zarządzanie oświatą études en polonais
Zarządzanie sprzedażą études en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais

Unitésplus »
Faculté des sciences techniques
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
site Web d'université: wspa.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy