Lublin, Pologne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Relations internationalesétudes en anglais
Sociologieétudes en anglais
Finace and Accountingétudes en anglais
Journalism and Social Mediaétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja biznesu zagranicznegoétudes en polonais
E-administracjaétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Finanse i bankowośćétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Zarządzanie firmąétudes en polonais
Zarządzanie HRétudes en polonais
Journalismeétudes en polonais
Psychologia w massmediachétudes en polonais
Public relations i marketing medialnyétudes en polonais et anglaisétudes en polonais et anglais
Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnejétudes en polonais
Relations internationalesétudes en polonais
Biznes międzynarodowy i współpraca transgranicznaétudes en polonais
Zarządzanie procesami migracyjnymiétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Criminologieétudes en polonais
Marketing, reklama i social mediaétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Asystent rodzinyétudes en polonais
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznychétudes en polonais
System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnejétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Architectureétudes en anglais
Informatiqueétudes en anglais
Interior Designétudes en anglais
Transportétudes en anglais
Architectureétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Bazy danychétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledczaétudes en polonais
Grafika komputerowa i projektowanie gierétudes en polonais
Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznychétudes en polonais
Systemy informatyczne w łańcuchu dostawétudes en polonais
Technologie mobilneétudes en polonais
Technologie webowe i internet rzeczyétudes en polonais
Services de transportétudes en polonais
Eksploatacja dronówétudes en polonais
Systemy informatyczne w łańcuchu dostawétudes en polonais
Transport, spedycja i logistykaétudes en polonais
Gospodarka przestrzennaétudes en polonais
Rewitalizacjaétudes en polonais
Wycena nieruchomościétudes en polonais
Projektowanie wnętrzétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestionétudes en anglais
Sociologieétudes en anglais
Gestionétudes en polonais
E-biznes i nowoczesne formy marketinguétudes en polonais
Inwestycje na rynku finansowymétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Sociologieétudes en polonais
Badania społeczne i rynkoweétudes en polonais
Coaching grupowy i zespołowyétudes en polonais

Autres programmesplus »
Diététique études en polonais
Fiscalité études en polonais
Administrowanie sieciami komputerowymi études en polonais
Behawiorystyka zwierząt études en polonais
Certyfikowany kierownik zarządzania projektami études en polonais
Informatyka śledcza études en polonais
Kadry i płace w prawie i praktyce études en polonais
Kształcenie zdalne w edukacji études en polonais
Menedżer administracji publicznej études en polonais
Organizacja i zarządzanie Centrum Usług Społecznych études en polonais
Profesjonalny coaching études en polonais
Projektowanie ogrodów études en polonais
Projektowanie wnętrz études en polonais
Rachunkowość budżetowa études en polonais
Rachunkowość i finanse études en polonais
Systemy baz danych études en polonais
Transport - spedycja - logistyka études en polonais
Trener biznesu études en polonais
Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami études en polonais
Wycena nieruchomości études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy études en polonais
Zarządzanie i marketing w rolnictwie études en polonais
Zarządzanie ochroną zdrowia études en polonais
Zarządzanie oświatą études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi études en polonais
Żywność funkcjonalna i żywność ekologiczna études en polonais

Unitésplus »
Faculté des sciences techniques
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
site Web d'université:
wspa.pl

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy