Présentation de l'université
Chorzów, Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Affaires internationalesétudes en anglais
Język angielski w biznesieétudes en anglais
Business English – język angielski biznesuétudes en anglais
Business English with French/German/Spanish – angielski z francuskim/niemieckim/hiszpańskimétudes en anglais
Business translation - tłumaczenia biznesoweétudes en anglais
International business – biznes międzynarodowyétudes en anglais
Legal and financial English – angielski w prawie i finansachétudes en anglais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja podatkowaétudes en polonais
Administracja samorządowaétudes en polonais
E-administracjaétudes en polonais
Pr w administracji publicznejétudes en polonais
Pracownik cywilny w służbach mundurowychétudes en polonais
Zarządzanie w administracji publicznejétudes en polonais
Financeétudes en polonais
Bankowość i usługi finansoweétudes en polonais
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwétudes en polonais
Outsourcing usług finansowychétudes en polonais
Podatki i finanse publiczneétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Ekonomia menedżerskaétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Marketing i zarządzanie sprzedażąétudes en polonais
Nowe media w biznesieétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Opieka nad osobami starszymi z elementami rehabilitacjiétudes en polonais
Pedagogika i psychologia człowiekaétudes en polonais
Pedagogika opiekuńczo–wychowawczaétudes en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąétudes en polonais
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolneétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
Menedżer sportuétudes en polonais
Obsługa ruchu turystycznegoétudes en polonais
Pilotaż i przewodnictwo wycieczekétudes en polonais
Turystyka międzynarodowaétudes en polonais
Turystyka regionalnaétudes en polonais
Turystyka śródziemnomorskaétudes en polonais
Turystyka uzdrowiskowa, spa i wellnessétudes en polonais
Zarządzanie gastronomią i dietetykaétudes en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznymétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Protection des biens et des personnesétudes en polonais
Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznychétudes en polonais
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowiétudes en polonais
Kryminologia z elementami kryminalistykiétudes en polonais
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowychétudes en polonais
Pracownik cywilny w służbach mundurowychétudes en polonais
Służby policyjneétudes en polonais
Wywiad i kontrwywiad biznesowyétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymiétudes en polonais
Marketing i sprzedażétudes en polonais
Content marketing – tworzenie treści marketingowychétudes en polonais
Customer care – zarządzanie relacjami z klientemétudes en polonais
E-handel i sprzedaż w nowych mediachétudes en polonais
Innowacyjny marketingétudes en polonais
Marketing i nowe mediaétudes en polonais
Public relations i nowoczesna komunikacjaétudes en polonais
Strategie i techniki sprzedażyétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Mediacja i arbitrażétudes en polonais
Prawo i finanseétudes en polonais
Prawo i zarządzanieétudes en polonais
Zabezpieczenia i windykacja w działalności gospodarczejétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Psychologia menedżeraétudes en polonais
Psychologia negocjacji i mediacjiétudes en polonais
Psychologia pozytywnaétudes en polonais
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiétudes en polonais
Psychologia w public relationsétudes en polonais
Psychologia zarządzania sprzedażąétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznychétudes en polonais
Bazy danychétudes en polonais
Cloud Developerétudes en polonais
E-commerceétudes en polonais
Inżynieria testów oprogramowaniaétudes en polonais
Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developerétudes en polonais
Menedżer projektów ITétudes en polonais
Multimedia i grafika komputerowaétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
Inżynieria zarządzaniaétudes en polonais
Santé et sécurité au travailétudes en polonais
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezjiétudes en polonais
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśleétudes en polonais
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiétudes en polonais
Inżynieria zarządzania środowiskiemétudes en polonais
Inżynieria zarządzania transportem drogowymétudes en polonais
Zarządzanie inwestycjami budowlanymiétudes en polonais
Logistykaétudes en polonaisformation duale
Informatyka w logistyceétudes en polonais
Logistyka handlu i dystrybucjiétudes en polonais
Logistyka i spedycja międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachétudes en polonais
Logistyka w organizacjiétudes en polonais
Zarządzanie usługami logistycznymiétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Exécution de projetétudes en anglais
Gestionétudes en anglais
Financial Services Managementétudes en anglais
Project Management – Junior Project Managerétudes en anglais
Financeétudes en polonais
Bankowość i innowacje finansoweétudes en polonais
Finanse i handel elektronicznyétudes en polonais
Finanse i handel międzynarodowyétudes en polonais
Finanse publiczne i podatkiétudes en polonais
Kadry i płaceétudes en polonais
Marketing i sprzedaż usług finansowychétudes en polonais
Międzynarodowe transakcje handlowe i finansowe na rynkach azjatyckichétudes en polonais
Rachunkowość budżetowa i finanse samorządoweétudes en polonais
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwétudes en polonais
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwétudes en polonais
Gestionétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Logistyka w biznesieétudes en polonais
Menedżer BHPétudes en polonais
Psychologia w zarządzaniuétudes en polonais
Systemy informatyczne w zarządzaniuétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwemétudes en polonais
Zarządzanie marketingoweétudes en polonais
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiétudes en polonais
Zarządzanie organizacjami pozarządowymiétudes en polonais
Zarządzanie projektamiétudes en polonais
Zarządzanie projektem – Junior Project Managerétudes en polonais
Zarządzanie w administracjiétudes en polonais
Zarządzanie w hotelarstwieétudes en polonais
Zarządzanie w oświacieétudes en polonais
Zarządzanie w sporcie i turystyceétudes en polonais
Zarządzanie wierzytelnościamiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwaétudes en polonais
Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowiétudes en polonais
Bezpieczeństwo lokalneétudes en polonais
Bezpieczeństwo w logistyce i transporcieétudes en polonais
Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacjiétudes en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwaétudes en polonais
Kryminologia z elementami kryminalistykiétudes en polonais
Służby munduroweétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Zarządzanie dla inżynierówétudes en polonais
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawétudes en polonais
Zarządzanie produkcją i usługamiétudes en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en anglais
MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym études en polonais

Autres programmesplus »
Comptabilité et fiscalité études en polonais
Formation aux bibliothèques études en polonais
Gestion prévisionnelle études en polonais
Histoire études en polonais
Santé et sécurité au travail études en polonais
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Akademia Lean Lidera - Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem études en polonais
Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat Franklin University études en polonais
Akademia przywództwa études en polonais
Akademia rozwoju osobistego études en polonais
Akademia trenera études en polonais
Akademia trenera dla zaawansowanych études en polonais
Akademia wywierania wpływu i perswazji études en polonais
Analityk finansowy études en polonais
Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning) études en polonais
Aplikacje internetowe i mobilne (studia online) études en polonais
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji études en polonais
Badania marketingowe i analiza danych w praktyce études en polonais
Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych études en polonais
Branding i Content Marketing études en polonais
Coaching - akademia coacha études en polonais
Controlling i audyt wewnętrzny études en polonais
Edukacja dla Bezpieczeństwa études en polonais
Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową - studia uzupełniające études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem i Zespołem Aspergera études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem i Zespołem Aspergera - studia uzupełniające études en polonais
Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi études en polonais
Kadry i płace études en polonais
Lean Six Sigma Manager études en polonais
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University études en polonais
Logopedia études en polonais
Menedżer finansowy études en polonais
Menedżer zakupów - certyfikat Franklin University études en polonais
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie études en polonais
Negocjacje w biznesie - certyfikat Franklin University études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia études en polonais
Podyplomowe studium dla doktorantów études en polonais
Programista Front-End z Angular JS études en polonais
Promotor Kultury Fizycznej études en polonais
Psychodietetyka études en polonais
Psychologia w biznesie études en polonais
Psychologia zdrowia études en polonais
Rachunkowość i controlling finansowy études en polonais
Resocjalizacja i socjoterapia z profilaktyką społeczną études en polonais
Specjalista ds sprzedaży B2B i B2C études en polonais
Społeczna odpowiedzialność biznesu études en polonais
Studia menedżerskie - certyfikat Franklin University études en polonais
Studia menedżerskie - skuteczność i efektywność w biznesie études en polonais
Studia pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej études en polonais
Studia pedagogiczne – kształcenie zawodowe études en polonais
Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru sprawiedliwości études en polonais
Surdopedagogika études en polonais
Surdopedagogika - studia uzupełniające études en polonais
Surdopedagogika i tyflopedagogika études en polonais
Technika - zajęcia techniczne études en polonais
Terapia Pedagogiczna études en polonais
Terapia Pedagogiczna z Arteterapią études en polonais
Terapia pedagogiczna z arteterapią – studia uzupełniające études en polonais
Terapia zajęciowa études en polonais
Tester oprogramowania études en polonais
Transport i spedycja études en polonais
Tyflopedagogika études en polonais
Tyflopedagogika - studia uzupełniające études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej études en polonais
Wycena nieruchomości études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji études en polonais
Zarządzanie jakością études en polonais
Zarządzanie kryzysowe études en polonais
Zarządzanie nieruchomościami études en polonais
Zarządzanie produkcją - certyfikat Franklin University études en polonais
Zarządzanie projektami informatycznymi études en polonais
Zarządzanie projektem - Akademia Project Managera études en polonais
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR études en polonais
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem études en polonais
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP études en polonais

Unitésplus »
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieVarsovie (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
site Web d'université: www.wsb.pl/chorzow/

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy