Belgrade, Serbie

Универзитет Унион

type de l'université: universités
statut d'université: privées

Contact:

ул. Косанчићев Венац бр. 2/5, Београд
Телефони:
Централа: (011) 6304293
Секретаријат: (011) 2630654

Doctoratplus »
Алгоритми, комбинаторика, оптимизација études en serbe
Докторске студије права études en serbe
Обрада сигнала у телекомуникацији études en serbe

Универзитет Унион основан је 2005. године. Оснивала су га три факултета, и то: Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за дизајн и Факултет за индустријски менаџмент. Касније су приступили као суоснивачи Универзитета: Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Правни факултет Универзитета Унион (раније: Факултет за пословно право), Рачунарски факултет, Факултет за менаџмент некретнина, Факултет за предузетнички бизнис и Виша школа за еколошки инжењеринг.

Седиште Универзитета је у Београду, у ул. Косанчићев венац бр 2/5 у централном делу Београда.

Универзитет обавља делатност високог образовања у четири поља, и то пољима: природно-математичких наука, друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука и уметности. Сви студијски програми у оквиру наведених поља остварују се на факултетима - члановима Универзитета. Студијски програми остварују се у сва три нивоа академских студија. Сви факултети остварују студијске програме у складу са Болоњском декларацијом.

site Web d'université:
www.union.edu.rs/

Carte

Privacy Policy