Belgrade, Serbie

Alfa Univerzitet

type de l'université: universités
statut d'université: privées

Contact:

Палмира Тољатија 3, 11070 Нови Београд
Tel: 011 2697 891, 2699 039

Doctoratplus »
Међународна трговина и бизнис études en serbe

Unitésplus »
Академија уметности
Факултет за економију и политичке науке
Факултет за менаџмент у спорту
Факултет за стране језике
Факултет за трговину и банкарство
Факултет информационих технологија

Jедна од пресудних одлика квалитета је трајање. Ту одлику има Алфа универзитет, препознатљив под називом Универзитет "Браћа Карић". Основан је 1993. године као први приватни Универзитет у нашој земљи. Своjе дугогодишње постоjање факултет може да захвали: квалитетном професорском кадру, обjективном оцењивању студената, студиjским програмима коjи су прилагођени тржишту, администрациjи у служби студената, квалитетноj пракси наших студената, успешноj међунаро-дноj сарадњи, адекватним условима - савремено опремљеним кабине-тима и учионицама, на више од 2000 квадратних метара.

Дозвола за рад Универзитета према прописима важећим на дан оснивања Универзитета као и реализација процеса акредитације студијских програма према законским прописима Републике Србије, основа су законитог пословања нашег Универзитета.

site Web d'université:
www.alfa.edu.rs/univerzitet

Carte

Privacy Policy