Novi Pazar, Serbie

Državni univerzitet u Novom Pazaru

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

Contact:

Vuka Karadžića bb, 36300 Novi Pazar,
Srbija
Tel. 00381.20.317754

premier cycle - licence
Études
Arhitekturaétudes en croate
Audio i video tehnologijeétudes en croate
Biologijaétudes en croate
Ekonomijaétudes en croate
Engleski jezik i književnostétudes en croate
Građevinarstvoétudes en croate
Hemijaétudes en croate
Informatika i Fizikaétudes en croate
Informatika i Matematikaétudes en croate
Likovna umetnostétudes en croate
Matematikaétudes en croate
Matematika i fizikaétudes en croate
Poljoprivredna proizvodnjaétudes en croate
Pravoétudes en croate
Prehrambena tehnologijaétudes en croate
Psihologijaétudes en croate
Računarska tehnikaétudes en croate
Rehabilitacijaétudes en croate
Sport i fizičko vaspitanjeétudes en croate
Srpska književnost i jezikétudes en croate

deuxième cycle - master
Études
Arhitekturaétudes en croate
Audio i video tehnologijeétudes en croate
Biologijaétudes en croate
Ekonomijaétudes en croate
Energetska efikasnost u zgradarstvuétudes en croate
Engleski jezik i književnostétudes en croate
Građevinarstvoétudes en croate
Hemijaétudes en croate
Informatika i Fizikaétudes en croate
Informatika i Matematikaétudes en croate
Matematikaétudes en croate
Matematika i fizikaétudes en croate
Menadžment u visokom obrazovanjuétudes en croate
Pravoétudes en croate
Prehrambena tehnologijaétudes en croate
Psihologijaétudes en croate
Računarska tehnikaétudes en croate
Rehabilitacijaétudes en croate
Sport i fizičko vaspitanjeétudes en croate
Srpska književnost i jezikétudes en croate

Doctoratplus »
Arhitektura études en croate
Biotehnologija études en croate
Matematika études en croate
Računarska tehnika études en croate
Sport i fizičko vaspitanje études en croate

Unitésplus »
Departman za biomedicinske nauke
Departman za ekonomske nauke
Departman za filološke nauke
Departman za hemijsko-tehnološke nauke
Departman za matematičke nauke
Departman za multidisciplinarne nauke
Departman za pravne nauke
Departman za tehničke nauke
Departman za umetnost

Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je odlukom vlade Srbije 26. oktobra 2006. godine kao sedmi državni Univerzitet u Srbiji, sa ciljem da doprinese ravno-mernijem regionalnom razvoju, većoj produktivnosti mladih naučnika i stručnjaka, pravovremenom i ade-kvatnom izboru potrebnih profesija i uspostavljanju naučno-zasnovanih prioriteta razvoja regije.

Državni Univerzitet u Novom Pazaru je jedini integrisani i prvi zvanično akreditovani Univerzitet u Srbiji. Originalni departmantski model organizacije nastav¬nog procesa i dinamični studijski programi, usklađeni sa zahtevima Bolonjske deklaracije, pružaju mogućnost stvaranja uvek novih i savremenih profila visoko-obrazovanih stručnjaka značajnih za razvoj regije, ali i profila konkurentnih na tržištu znanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

site Web d'université:
www.np.ac.rs/

Carte

Privacy Policy