Belgrade, Serbie

Megatrend Univerzitet

type de l'université: universités
statut d'université: privées

Unitésplus »
Факултет за биофарминг - Бачка Топола
Факултет за државну управу и администрацију
Факултет за компјутерске науке
Факултет за културу и медије студијски програм менаџмент у култури и медијима
Факултет за културу и медије студијски програм новинарство
Факултет за културу и медије студијски програм односи с јавношћу
Факултет за међународну економију
Факултет за менаџмент - Зајечар
Факултет за пословне студије
Факултет за пословне студије - Пожаревац
Факултет за пословну економију - Ваљево
International Expert Consortium Limited, Лондон, је консултантско-образовна кућа, основана 1980. године, која је представљала основу за развој образовне групе "Мегатренд" у Србији. Прва институција у овом систему била је Пословна школа "Мегатренд" у Београду, основана 1989. године. Ова школа убрзо је постала оснивач свих других институција у окриљу ове академске заједнице. Касније оснивани факултети и школе били су окренути пре свега примењеној економији и менаџменту, а потом су освајана и друга научна поља и уметничке области. Мегатренд универзитет већ 24 године поставља највише стандарде образовања у региону, док су у средишту свих прегнућа - студенти.

Мегатренд универзитет данас чине 11 факултета, 2 високе школе, Мегатренд виртуелни универзитет, Институт за нове технологије и ТВ Метрополис. Полазницима се пружа образовање на 8 кампуса у 6 градова Србије (Београд, Зајечар, Бачка Топола, Пожаревац, Ваљево, Вршац). Након 24 годинеконтинуираног рада у области високог образовања, наш универзитет броји десетине хиљада активних и свршених студената, на свим нивоима академских и научних звања.
site Web d'université:
www.megatrend.edu.rs/

Carte

Privacy Policy