Les étudiants en Europe
pays
ville
domaines d'études 
langue 
niveau d'études
statut d'université  
Présentation de l'université
Durrës, Albanie

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

Contact:

L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel: 00355 52 239161

premier cycle - licence
Études
Administrim Biznesétudes en albanais
Administrim Publikétudes en albanais
Bankë – Financëétudes en albanais
Biologji-Kimiétudes en albanais
Eksepert në Proçese Formimiétudes en albanais
Financë – Kontabilitetétudes en albanais
Gjuhë – Letërsi – Anglishtétudes en albanais
Gjuhé Anglezeétudes en albanais
Hotel Restorantétudes en albanais
Infermieri e Pérgjithshmeétudes en albanais
Informatikë – Anglishtétudes en albanais
Juridikétudes en albanais
Matematikë – Fizikëétudes en albanais
Matematikë – Informatikëétudes en albanais
Menaxhim – Marketingétudes en albanais
Mësues i Ciklit të Ulëtétudes en albanais
Proceset e Formimitétudes en albanais
Psikologji – Sociologjiétudes en albanais
Shkenca Ekonomikeétudes en albanais
Shkenca Kompjuterikeétudes en albanais
Shkenca Politikeétudes en albanais
Sistemet e Informacionitétudes en albanais
Teknologji Informacioniétudes en albanais
Turizëm Arkeologjikétudes en albanais
Turizëm Kulturorétudes en albanais

deuxième cycle - master
Études
Administrimin Financiarétudes en albanais
Administrimin Publikétudes en albanais
Asistencë Ligjoreétudes en albanais
Asistent Administrativétudes en albanais
Asistent Ligjorétudes en albanais
Bankë – Financëétudes en albanais
Didaktikëétudes en albanais
E Drejtë Detareétudes en albanais
E Drejtë e Provësétudes en albanais
E Drejte Ndërkombëtare Privateétudes en albanais
E Drejtë Privateétudes en albanais
E Drejtë Publike Ndërkombëtareétudes en albanais
Edukim në Vazhdimétudes en albanais
Ekonomi Biznesétudes en albanais
Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisëétudes en albanais
Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikutétudes en albanais
Infermieri Kirurgjikaleétudes en albanais
Menaxhim – Marketingétudes en albanais
Menaxhim Biznesiétudes en albanais
Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimoreétudes en albanais
Menaxhim Ndërtimiétudes en albanais
Menaxhim Transportiétudes en albanais
Mësimdhënie e gjuhës anglezeétudes en albanais
Mësimdhënie Gjuhë – Letërsiétudes en albanais
Mesimdhënie Gjuhë – Letërsi – Anglishtétudes en albanais
Mësimdhenie në Psikologji – Sociologjiétudes en albanais
Ndihmësdentistétudes en albanais
Politika dhe Administrimétudes en albanais
Rrjete Kompjuterikeétudes en albanais
Shërbim Social dhe Komunitarëétudes en albanais
Shkenca Kompjuterike të Aplikuaraétudes en albanais
Sistemet e Jetës, Jo Jetës dhe Sigurimet Detareétudes en albanais
Specialist Rrjetash Kompjuterikeétudes en albanais
Studime Rajonaleétudes en albanais
Teknologji Automobilashétudes en albanais
Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës është një institucion publik i arsimit të lartë i krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Nr. 801, datë 20.12.2005 "Për hapjen e Universitetit "Aleksandër Moisiu" në Durrës".
Për herë të parë universiteti hapi dyert për studentët në vitin akademik 2006-2007 ku në bankat e tij filluan studimet universitare rreth një mijë studentë nga i gjithë vendi. Sot në vitin e pestë të jetës, Universiteti "Aleksandër Moisiu ka rreth 7000 studentë.
Me hapjen e Universitetit "Aleksandër Moisiu", Qeveria Shqiptare nuk kishte për qëllim hapjen e një institucioni të ri në vend, por hapjen e një institucioni ndryshe, i cili do të sillte eksperiencat më të mira akademike perëndimore. Filozofia e punës është "studenti në qendër të vëmendjes", që do të thotë se gjithçka që ndodh në universitet që nga procesi mësimor, shërbimet, aktivitetet dhe mjetet janë në dispozicion ekskluziv të studentit. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet një stafi dinamik të zgjedhur dhe të përkushtuar, një ambjenti të kompjuterizuar që mundëson kontakte të vazhdueshme me botën akademike perëndimore dhe nëpërmjet veprimtarive të larmishme ekstrakurrikulare.
site Web d'université: www.uamd.edu.al/new/

Carte


Study in Poland
Privacy Policy