Les étudiants en Europe
pays
ville
domaines d'études 
langue 
niveau d'études
statut d'université  
Présentation de l'université
Tirana, Albanie

Universiteti Bujqësor i Tiranës

type de l'université: agricoles
statut d'université: publiques

Contact:

Rruga "Lidhja e Prizrenit"
Tel: 00355 42 35121

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.)

I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e një Universiteti, me 1991 u emertua Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT).
site Web d'université: www.ubt.edu.al/

Carte


Study in Poland
Privacy Policy