Les étudiants en Europe
pays
ville
domaines d'études 
langue 
niveau d'études
statut d'université  
Présentation de l'université
Tirana, Albanie

Universiteti i Tiranës

type de l'université: universités
statut d'université: publiques

Contact:

Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania Kutia Postare Nr 183 Tel: +  355 4 222840

Doctoratplus »
Drejtësisë études en albanais
Filozofi études en albanais
Letërsi botërore études en albanais
Mjekësisë études en albanais
Pedagogji études en albanais
Psikologji études en albanais
Punë Sociale études en albanais
Shkenca gjuhësore études en albanais
Sociologji études en albanais
Universiteti ynë është një institucion me traditë. Themelimi i tij daton më 1957 por është për tu përmendur fakti se gurët e parë në themelimin e Universitetit të Tiranës janë vendosur që me krijimin e institucioneve të para arsimore që prej vitit 1946. Qysh atëherë kanë kaluar disa dhjetëvjeçarë dhe bashkë me ta breza të tërë pedagogësh, shkencëtarësh, punonjësish dhe studentësh. Dhe suksesi i Universitetit të Tiranës u kushtohet pikërisht atyre. Prandaj, mijëra studentë të rinj që e njohin këtë traditë dhe profesorët që punojnë me ta, ecin në gjurmët e tyre, duke u përpjekur vazhdimisht për të qenë kudo dhe në çdo kohë më të mirët.

Universiteti ynë, si çdo institucion tjetër arsimor, i ofron komunitetit një shërbim të vyer. Rritja e cilësisë së shërbimit dhe, në veçanti, përsosja e nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, arrihen nëpërmjet komunikimeve të vazhdueshme dhe të frytshme me studentët. Prandaj ai është promotor i elitës studentore, të cilën e ndihmon me forma nga më të ndryshmet, duke nxitur edhe funksionimin e mirë të përfaqësive studentore, që studentët, si një nga grupet kryesore të interesit në arsimin e lartë, të jenë pjesë e procesit të vendimmarrjes.
site Web d'université: www.unitir.edu.al/

Carte


Study in Poland
Privacy Policy