Présentation de l'université
Wrocław, Pologne

Dolnośląska Szkoła Wyższa

type de l'université: autres établissements d'enseignement supérieur
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Evropská bezpečnost v krizových situacíchétudes en tchèque
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠétudes en tchèque
3D animation & Visual Effectsétudes en anglais
Computer science. Computer systems design and data analysisétudes en anglais
Cultural animation and museum studiesétudes en anglais
Security Studiesétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja w biznesieétudes en polonais
E-administracjaétudes en polonais
Pédagogieétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającąétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktykiétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiegoétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiemétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologia sądowaétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Psychologia w zdrowiu i chorobieétudes en polonais
Travail socialétudes en polonaisformation duale
Doradca socjalnyétudes en polonais
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnejétudes en polonaisformation duale
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Bezpieczeństwo państwaétudes en polonais
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwieétudes en polonais
Menadżer bezpieczeństwaétudes en polonais
Obrona terytorialna i ochrona ludnościétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Dziennikarstwo mody i styluétudes en polonais
Dziennikarstwo motoryzacyjneétudes en polonais
Dziennikarstwo muzyczneétudes en polonais
Dziennikarstwo sportoweétudes en polonais
Fotografia i nowe technologieétudes en polonais
Social media i ePRétudes en polonais
Media design i marketing wizerunkowyétudes en polonais
Marketing internetowy i media mobilneétudes en polonais
Media kreatywneétudes en polonais
Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gierétudes en polonais
Game Designétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonaisformation duale
Éducation surveilléeétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotorykaétudes en polonaisformation duale
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolnaétudes en polonais
Terapia z psychomotorykąétudes en polonais
Sztuki nowoczesne – design now!études en polonais
Performatyka i filmétudes en polonais
Projektowanie, media, nowe technologieétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Informatiqueétudes en polonais
Programowanie gier komputerowychétudes en polonais
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychétudes en polonais
Zarządzanie projektami informatycznymiétudes en polonais
Geodezja i kartografiaétudes en polonais
Geodezja gospodarczaétudes en polonais
Geoinformatykaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Řízení bezpečnosti v Evropské Uniiétudes en tchèque
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠétudes en tchèque
Big data, digital marketing and trendwatchingétudes en anglais
Culture and educationétudes en anglais
Pédagogieétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolneétudes en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznymétudes en polonais
Manager działań artystycznych i arteterapiaétudes en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcegoétudes en polonais
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąétudes en polonais
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneétudes en polonais
Terapia specyficznych trudności w uczeniu sięétudes en polonais
Psychologieétudes en polonais
Psychologie cliniqueétudes en polonais
Psychologia społeczno-wychowawczaétudes en polonais
Psychologia zarządzania w organizacjiétudes en polonais
Travail socialétudes en polonais
Organizator pomocy społecznejétudes en polonais
Praca socjalna z rodzinąétudes en polonais
Bezpieczeństwo narodoweétudes en polonais
Kierowanie działaniami ratowniczymiétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem informacjiétudes en polonais
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznejétudes en polonais
Zarządzanie systemami bezpieczeństwaétudes en polonais
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaétudes en polonais
Animacja 3d i efekty specjalne w mediachétudes en polonais
Dziennikarstwo i biznes muzycznyétudes en polonais
Dziennikarz i menedżer w sporcieétudes en polonais
Fotografia w multimediachétudes en polonais
Kultura i mediaétudes en polonais
Media i marketing w branży motoryzacyjnejétudes en polonais
Promocja rynku Health & Fashionétudes en polonais
Zarządzanie wizerunkiem i e-PRétudes en polonais
Pedagogika specjalnaétudes en polonais
Éducation surveilléeétudes en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąétudes en polonais
Terapia zajęciowa z psychomotorykąétudes en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Psychologieétudes en polonais
Psychologia kliniczna i zdrowiaétudes en polonais
Psychologia sądowaétudes en polonais
Psychologia zarządzania i biznesuétudes en polonais

Doctoratplus »
Pédagogie études en tchèque
Pedagogika études en anglais
Pédagogie études en polonais
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej études en polonais

Autres programmesplus »
Animacja 3d w mediach études en polonais
Doradca zawodowy études en polonais
Dziennikarstwo i public relations études en polonais
Dziennikarstwo sportowe études en polonais
E-Administracja études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna études en polonais
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym études en polonais
Efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja études en polonais
Fotografia, film, nowe technologie w mediach i promocji études en polonais
Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO] études en polonais
Instalacje i urządzenia energetyki odnawialnej études en polonais
Integracja sensoryczna i psychomotoryka études en polonais
Komunikacja i PR w samorządzie i administracji państwowej études en polonais
Komunikacja w biznesie études en polonais
Logopedia études en polonais
Menedżer odnawialnych źródeł energii études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Pedagogika Lecznicza (Terapeutyczna) études en polonais
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne études en polonais
Psychoterapia neuro-lingwistyczna études en polonais
Realizacja filmowa i telewizyjna études en polonais
Social media i mobile marketing études en polonais
Socjoterapia études en polonais
Systemy informacji geograficznej (GiS) études en polonais
Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku études en polonais
Techniki projektowania ubioru jako forma kreowania wizerunku études en polonais

Unitésplus »
Faculté des Sciences de l’Éducation
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Autres centres éducatifs
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko
site Web d'université: www.dsw.edu.pl

Carte

« retour - Universités
Privacy Policy