Les étudiants en Europe

Universités en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
niveau d'études
statut d'université  
Présentation de l'université
Harstad, Norvège

Høgskolen i Harstad

type de l'université: collèges
statut d'université: publiques

Unitésplus »
Institutt for Helse- og sosialfag
Institutt for Økonomi- og samfunnsfag

Undervisningen av de første studentene ved det som skulle bli Høgskolen i Harstad startet i august 1983. Den offisielle åpningen fant sted etter semesterstart: den 28. oktober 1983.

I Harstad Tidende fra den gang kan vi lese: "Skolens første studietilbud er en treårig vernepleierutdanning. I det første kullet ble det tatt opp 25 studenter. Nye studietilbud kan med tiden komme inn under fellesbetegnelsen Høgskolen i Harstad."

Det hele startet altså med utdanning av 25 vernepleiere høsten 1983 i Magnusgate 1 - i nærheten av dagens lokaler. Men byen hadde fra før utdanning av sykepleiere. Den private Røde Kors Sykepleierskole for Nord Norge hadde etablert en filialklasse i Harstad i 1982.

I 1986 overtok staten all privat helsefaglig utdanning på høgskolenivå - inkludert den lille filialen i Harstad. Dermed var det duket for innlemmelse av sykepleierutdanningen i HiH - og studietilbudet ble doblet!

Omtrent på tilsvarende måte kom samme året de økonomisk/administrative fag inn i HiH-systemet. Revisorskolen, en privat stiftelse, ble flyttet fra Tromsø til Harstad i 1985. Året etter ble den overtatt av staten og innlemmet i HiH.

Vernepleierne hadde dermed etter tre år fått selskap av sykepleierne og økonomene. Slik ble HiH en fullverdig høgskole - Norges første flerfaglige høgskole, med helsefag- og distriktshøgskole-utdanninger samlet i en institusjon i 1986.

site Web d'université: www.hih.no/

Carte


Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy