Présentation de l'université
Poznań, Pologne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

type de l'université: économie
statut d'université: privées

premier cycle - licence
Études
à temps plein
à temps partiel
Commerce internationalétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
Foreign Trade of by Small and Medium-Sized Enterprisesétudes en anglais
Gestionétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
Entrepreneurshipétudes en anglais
English Studiesétudes en anglais
Affaires internationalesétudes en anglais
Business translationétudes en anglais
Administrationétudes en polonais
Administration publiqueétudes en polonais
Administracja gospodarczaétudes en polonais
Administracja i finanse samorządoweétudes en polonais
Administracja nowoczesnego miastaétudes en polonais
Administracja w służbie zdrowiaétudes en polonais
Administracja w wymiarze sprawiedliwościétudes en polonais
Commerce internationalétudes en polonais
Affaires internationalesétudes en polonais
Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstwétudes en polonais
Financeétudes en polonaisformation duale
Affaires internationalesétudes en anglais
Banqueétudes en polonais
Comptabilitéétudes en polonais
Controlling i finanse przedsiębiorstwétudes en polonaisformation duale
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwétudes en polonais
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAétudes en polonais
Menedżer finansowyétudes en polonais
Podatki i doradztwo podatkoweétudes en polonais
Rachunkowość i audyt finansowyétudes en polonaisformation duale
Gestionétudes en polonais
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Gospodarowanie nieruchomościamiétudes en polonais
Menedżer sportuétudes en polonais
Menedżer sprzedażyétudes en polonais
Współczesne media w marketinguétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Sécurité intérieureétudes en polonais
Kryminalistykaétudes en polonais
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychétudes en polonais
Służby mundurowe i porządek publicznyétudes en polonais
Zarządzanie kryzysoweétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Industrie hôtelièreétudes en polonais
Gastronomia z dietetykąétudes en polonais
Obsługa ruchu lotniczegoétudes en polonais
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczekétudes en polonais
Promocja zdrowia, SPA i wellnessétudes en polonais
Prawo w biznesieétudes en polonais
Prawo i finanseétudes en polonais
Prawo i zarządzanieétudes en polonais
Psychologia w biznesieétudes en polonais
Psychologia marketingu i nowych mediówétudes en polonais
Psychologia menedżera i organizacjiétudes en polonais
Psychologia negocjacji i mediacjiétudes en polonais
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiétudes en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais

premier cycle - ingénieur
Études
à temps plein
à temps partiel
Computer Scienceétudes en anglais
Mobile Software Developerétudes en anglais
Virtual Reality and Multimediaétudes en anglais
Engineering Managementétudes en anglais
Production Managementétudes en anglais
Quality Managementétudes en anglais
Informatiqueétudes en polonais
Bezpieczeństwo systemów informatycznychétudes en polonais
E-commerceétudes en polonais
Grafika i multimediaétudes en polonais
Programowanieétudes en polonais
Wdrażanie systemów informatycznych sapétudes en polonais
Inżynieria zarządzaniaétudes en polonais
Santé et sécurité au travailétudes en polonais
Ekoinżynieria i ekoenergetykaétudes en polonais
Inżynieria zarządzania procesami produkcjiétudes en polonais
Zarządzanie jakościąétudes en polonais
Logistykaétudes en polonais
Global logisticsétudes en anglais
Logistyka i spedycja międzynarodowaétudes en polonais
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachétudes en polonais
Procesy i projekty logistyczneétudes en polonais
Zarządzanie flotą i spedycja drogowaétudes en polonais

deuxième cycle - master
Études
à temps plein
à temps partiel
Gestion d'entrepriseétudes en anglais
Exécution de projetétudes en anglais
Human Resource Managementétudes en anglais
Strategic Managementétudes en anglais
Financeétudes en polonais
Gestion financièreétudes en polonais
Bankowość i usługi finansoweétudes en polonais
Finanse publiczne i podatkiétudes en polonais
Rachunkowość i audyt finansowyétudes en polonais
Gestionétudes en polonaisétudes en ligne
Gestion d'entrepriseétudes en polonais
Coaching i rozwój zawodowyétudes en polonais
Wycena i zarządzanie nieruchomościamiétudes en polonais
Zarządzanie marketingoweétudes en polonais
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie projektem – Junior Project Managerétudes en polonaisétudes en ligne
Zarządzanie zasobami ludzkimiétudes en polonais
Informatiqueétudes en polonais
Internet rzeczy i sieci przyszłościétudes en polonais
Zaawansowane systemy baz danychétudes en polonais
Tourisme et loisirsétudes en polonais
Menedżer hotelarstwa i gastronomiiétudes en polonais
Menedżer imprez rekreacyjno-sportowychétudes en polonais
Menedżer SPA i Wellnessétudes en polonais
Zarządzanie dla inżynierówétudes en polonais
Gestion prévisionnelleétudes en polonais
Menedżer ITétudes en polonais
Menedżer logistykiétudes en polonais

premier diplôme long
Études
à temps plein
à temps partiel
Droitétudes en polonais
Działalność organów administracji publicznejétudes en polonais
Prawo w obrocie gospodarczymétudes en polonais
Wymiar sprawiedliwości i organy ściganiaétudes en polonais

Doctoratplus »
Économie études en polonais

MBAplus »
Executive MBA études en anglais
MBA études en polonais

Autres programmesplus »
Analyse financière études en polonais
Comptabilité études en polonais
Éducation surveillée études en polonais
Exécution de projet études en polonais
Formation aux bibliothèques études en polonais
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja études en polonais
Akademia sprzedawcy études en polonais
Akademia trenera études en polonais
Analityk biznesowy études en polonais
Aplikacje internetowe i mobilne études en polonais
Aplikacje internetowe i mobilne online études en polonais
Audyt podatkowy i finansowy études en polonais
BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi études en polonais
Coaching - specjalizacja: life coaching, coaching menedżerski études en polonais
Controlling études en polonais
Cyberbezpieczeństwo w biznesie études en polonais
Doradztwo zawodowe i edukacyjne études en polonais
Edukacja dla bezpieczeństwa études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) études en polonais
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu études en polonais
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Home Staging i aranżacja wnętrz-nowy wymiar sprzedaży nieruchomości études en polonais
HR biznes partner études en polonais
Innowacyjne programy propracownicze études en polonais
Innowacyjny e-marketing études en polonais
Inspektor Ochrony Danych études en polonais
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w ABAP études en polonais
Komunikacja i dialog w organizacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga études en polonais
Lean Construction Manager études en polonais
Lean management études en polonais
Lean w usługach études en polonais
Lean, six sigma - optymalizacja procesów études en polonais
Logopedia études en polonais
MBA - zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym (studia dofinansowane z EFS) études en polonais
Menedżer BHP études en polonais
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie études en polonais
Nauczanie języka polskiego jako obcego études en polonais
Negocjacje i mediacje études en polonais
Organizacja i zarządzanie oświatą études en polonais
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) études en polonais
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Podyplomowe studium dla doktorantów études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej études en polonais
Przygotowanie pedagogiczne –dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych études en polonais
Psychologia pozytywna stosowana études en polonais
Psychologia zarządzania études en polonais
Rachunkowość i finanse korporacyjne études en polonais
SAP - zintegrowane systemy informatyczne études en polonais
Studia Menedżerskie études en polonais
Testowanie oprogramowania études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju études en polonais
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych études en polonais
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami études en polonais
Wycena nieruchomości études en polonais
Zakupy w biznesie études en polonais
Zamówienia publiczne études en polonais
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości études en polonais
Zarządzanie jakością études en polonais
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi études en polonais
Zarządzanie opieką senioralną études en polonais
Zarządzanie projektami IT études en polonais
Zarządzanie projektem PM études en polonais
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym (studia dofinansowane z EFS) études en polonais
Zarządzanie w podmiotach leczniczych études en polonais
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi ‒ specjalizacja: kadry i płace études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi ‒ specjalizacja: menedżer HR études en polonais
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalizacja: specjalista ds. HR études en polonais

Unitésplus »
Wydział Finansów i Bankowości

Autres centres éducatifs
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieVarsovie (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole

site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/

Carte

YouTube

« retour - Universités
Privacy Policy