Kauno, Lituanie

Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering

type de l'université: collèges
statut d'université: publiques

Contact:

Liepų g 1, Girionys, LT 53101 Kauno raj
Telefonas: (8 37) 383082, (8 37) 383138

Unitésplus »
Aplinkos inžinerios fakultetas
Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas
Kolegijos misija ir vizija

Vykstančių pokyčių šalies miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektoriuose ir aukštojo mokslo sistemoje bei sparčios Kolegijos veiklos plėtros fone susiformavo tokia Kolegijos kaip aukštojo profesinio mokslo institucijos misija ir vizija.

Misija:

  • Perimant pasaulyje sukauptą pažangią patirtį, rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius specialistus, tenkinančius šalies miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektorių poreikius;
  • Laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį, studijų procesą, kuris leistų įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą sistemą;
  • Kurti naujas miškininkystės ir aplinkos inžinerijos technologijas ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus;
  • Plėtoti visuomenės gamtosauginį, kultūrinį ir patriotinį švietimą.

Vizija:

Aukštoji mokykla šalies ir Europos mastu pripažinta kaip miškininkystės ir aplinkos inžinerijos profesinių studijų ir taikomųjų tyrimų institucija.

site Web d'université:
www.kmaik.lt.

Carte

Privacy Policy